31.07.2016

Pentru Brainly http://brainly.ro/tema/2716383

Am prezentat graficele funcțiilor din membrul stâng respectiv membrul drept al inegalității respective.

Aici se poate trage concluzia.